09120894438
تماس سریع

راهنمای نصب انشعاب فاضلاب خانگی​

 

راهنمای نصب انشعاب فاضلاب خانگی

راهنمای نصب انشعاب فاضلاب خانگی

فاضلاب از مهم ترین مشکلات جوامه شهری به حساب می آید که امروزه به مشکلی بزرگ برای شهرداری ها تبدیل گشته است و همه ی ان ها درصدد برطرف کردن مشکلات فاضلاب شهری هستند تا شهر را تمیز تر کنند و بهداشت بیشتری رعایت شود ودر شهرهای مدرن انشعاب گیری انجام می شود.

فاضلاب ها به انواع فاضلاب های شهری و روستایی، فاضلاب انسانی یا خانگی و فاضلاب صنعتی تقسیم می شوند. لوازم و متعلقات انشعاب فاضلاب شامل سه راهی، سیفون، یک تکه لوله از جنس کاروگیت و یک محفظه ی چدنی با درپوش و توپی است. بهترین راه اتصال انشعاب فاضلاب ملک از طریق سه راهی است.

باید رعایت شود که از زانویی ۹۰ درجه در لوله های انشعاب فاضلاب ۱۱۰ میلی متری استفاده نکنیم شاخه های جانبی که به فاضلاب وارد می شوند باید به صورت اریب و در جهت جریان فاضلاب به لوله انشعاب فاضلاب متصل شود. در قسمت هایی که فاضلاب منشعب می شود انشعابات بهتر است دارای زاویه ی ۴۵ درجه باشند و در مکان هایی که احتمال برگردانده شدن فاضلاب به داخل فاضلاب وجود دارد می توان یک شیر یک طرفه نصب کرد.

انشعاب گیری از فاضلاب به معنای هدایت کردن لوله های فرعی به یک لوله و شریان اصلی است در اصل یک لوله اصلی با قطر بزرگ معمولا از جنس کاروگیت وجود دارد که تعدادی لوله ی فرعی به آن متصل هستند.

انشعاب گیری به دو روش کلی انشعاب گیری به روش مستقیم و انشعاب گیری از طریق اشعاب گیر رزروه ای تقسیم می شود.

راهنمای نصب انشعاب فاضلاب خانگی

اتصال فاضلاب
امتیاز صفحه