09120894438
تماس سریع

لوله گذاری 120متر نصب فاضلاب در پیروزی

نصب فاضلاب شهری
نصب و اتصال فاضلاب شهری

کار فرما خانم حبیبیان

مجری کار آقای علیزاده

کار با متراژ 120 متر در خیابان پیروزی پارک گلنما اجرا و تحویل کار فرما داده شده است

پروژه شماره 122 در عباس آباد