09120894438
تماس سریع

پروژه شماره 122 در عباس آباد

نصب و اتصال فاضلاب شهری اگو  روش سقفی یا روی کار:
نصب و اتصال فاضلاب شهری

کار انجام شده در عباس آباد خ مفتح

کار فرما آقای اسدی

به متراژ حدود 90 متر صفر تا صد انجام کار نصب و اتصال فاضلاب به عهده ای پیمانکار بوده

به غیر از کار های برنایی و ریزه کاری

لوله گذاری 120متر نصب فاضلاب در پیروزی